انجام پروژه های Abaqus

بزودی در ژئوتکنیکا!

انجام پروژه ها و شبیه سازی پایان نامه های ژئوتکنیک با استفاده از نرم افزار Simulia Abaqus

  • شبیه سازی پی های سطحی و تعیین ظرفیت باربری آن ها
  • شبیه سازی انواع شمع ها، روش های اجرای شمع، اندرکنش خاک و شمع
  • بهسازی خاک و مدلسازی مسلح کننده ها (ژئوسینتتیک ها)
  • مدلسازی انواع تونل، بررسی تاثیر حفر تونل، تحلیل نیروهای و جابجایی هایپوسته تونل
  • تحلیل پایداری شیب های خاکی
  • شبیه سازی گودبرداری و ایمن سازی گود با سازه نگهبان

جهت اطلاع از جزئیات پروژه های قابل انجام و نیز برآورد هزینه انجام آن ها با ما تماس بگیرید (مشاوره رایگان).

کلیدواژه ها: انجام پروژه Abaqus، انجام پروژه Abaqus ژئوتکنیک، شبیه سازی پروژه Abaqus ژئوتکنیک، دانلود پروژه Abaqus ژئوتکنیک، انجام پروژه های Abaqus، انجام پروژه با Abaqus، انجام پروژه ژئوتکنیک آباکوس، تحلیل Abaqus، آنالیز Abaqus، طراحی Abaqus