انجام پروژه های FLAC

شبیه سازی پروژه ها و پایان نامه های ژئوتکنیک به روش تفاضل محدود با استفاده از نرم افزارهای FLAC، FLAC 3D، UDEC، ۳DEC

 • تحلیل انواع پی های سطحی، تعیین ظرفیت باربری و نشست
 • شبیه سازی آزمایشات ژئوتکنیک
 • مدل سازی سد در لایه های متفاوت و ترسیم منحنی تراوش
 • مدل سازی پدیده تحکیم
 • شبیه سازی انواع شمع ها، تعیین ظرفیت باربری و بررسی اندر کنش خاک و شمع
 • بهسازی خاک و تقویت با ژئوسینتتیک ها
 • تحلیل پایداری شیب های شیب و تعیین ضرایب اطمینان
 • بررسی تغییرات فشار آب حفره ای با افزایش و کاهش بارگذاری
 • شبیه سازی گودبرداری و ایمن سازی گود با روش هایی از قبیل سازه نگهبان، انکر و …
 • تحلیل دینامیکی با انواع طیف و استخراج پاسخ سازه
 • مدل سازی محیط با بارگذاری ثقلی و بارگذاری ناشی از انواع ماشین آلات
 • مدل سازی تونل به روش حفاری اتریشی و غیره
 • مدل سازی انواع انفجار سطحی و تاثیر آن بر لایه های زیرزمینی و سازه های مرتبط با آن
 • اختصاص مدل رفتاری مصالح پیشرفته مانند مدل فین بایرن و بررسی ریسک روانگرایی

جهت اطلاع از جزئیات پروژه های قابل انجام و نیز برآورد هزینه انجام آن ها با ما تماس بگیرید (مشاوره رایگان).

کلیدواژه ها: انجام پروژه FLAC، انجام پروژه FLAC 3D، انجام پروژه UDEC، انجام پروژه ۳DEC، شبیه سازی پروژه FLAC، دانلود پروژه FLAC، انجام پروژه های FLAC، انجام پروژه با FLAC، انجام پروژه FLAC سه بعدی، انجام پروژه فلک، انجام پروژه فلک سه بعدی، تحلیل FLAC، آنالیز FLAC، طراحی FLAC