انجام پروژه های Geostudio

درباره Geostudio

ژئواستودیو (Geostudio) عنوان کلی مجموعه ای نرم افزارهای مبتنی بر روش المان محدود است که به منظور شبیه سازی و تحلیل مسائل مختلف عموماً ژئوتکنیکی عرضه شده اند. نرم افزارهای این مجموعه عبارتند از:

 • SEEP/W: برای تحلیل تراوش و شبیه سازی جریان آب در خاک
 • SLOPE/W: تحلیل پایداری شیب و بدست آوردن ضریب اطمینان بحرانی
 • SIGMA/W: تحلیل تنش ها و کرنش های الاستیک و پلاستیک
 • QUAKE/W: آنالیز دینامیکی و بررسی اندرکنش خاک و سازه
 • TEMP/W: آنالیز توزیع حرارت در خاک و سنگ
 • CTRAN/W: بررسی حرکت آلاینده های زیست محیطی در خاک و سنگ
 • VADOSE/W: تحلیل جریان در سطح خاک (تبخیر، نفوذ، رواناب سطحی)
 • AIR/W: بررسی اندرکنش آب زیرزمینی و هوای محبوس در محیط های متخلخل

لازم به ذکر است که نرم افزار Geostudio قادر به شبیه سازی مسائل بصورت دوبعدی (۲D) یا با تقارن محوری (Axisymmetric) می باشد و مسائل سه بعدی را تنها در صورتی که قابل تبدیل به این دو حالت باشند می توان با آن تحلیل نمود.

نمونه هایی از انجام پروژه های Geostudio:

 • SEEP/W: مدلسازی تراوش بدنه انواع سدهای خاکی، مدلسازی تراوش از زیر سد، دیوار حائل، رسم خط فراتیک، رسم کانتور هد، فشار آب منفذی، گرادیان هیدرولیکی، تعیین دبی عبوری، مدلسازی تراوش در حالات یکنواخت (steady) و متغیر (transient)
 • SLOPE/W: تحلیل پایداری شیب های خاکی، خاکریزها، بدنه سدهای خاکی، گودبرداری و … تعیین سطح لغزش بحرانی، تحلیل پایداری به روش های Ordinary، Janbu، Spencer، Morgensten-Price، تعیین ضریب اطمینان بحرانی در حالات استاتیکی، شبه استاتیکی و دینامیکی در مراحل گوناگون (پس از ساخت، گودبرداری، آبگیری سد، تخلیه سریع و …)
 • SIGMA/W: تعیین تنش ها، کرنش ها و جابجایی های الاستیک و پلاستیک در مسائل مختلف ژئوتکنیکی از قبیل انواع پی، سدهای خاکی، دیوار حائل، گودبرداری و … تعیین تنش ها و کرنش های ناشی از وجود آب منفذی و حرکت آب در خاک
 • QUAKE/W: آنالیز دینامیکی سازه های ژئوتکنیکی (انواع پی، سدهای خاکی، دیوار حائل و…)، رسم پاسخ لرزه ای، تعیین تنش ها و جابجایی های ناشی از زلزله

از آنجا که سایر نرم افزارهای این مجموعه کاربرد چندانی در مسائل ژئوتکنیکی ندارند از ذکر توضیحات مربوط به آن ها خودداری می شود اما امکان انجام پروژه های مرتبط با آن ها وجود دارد.

جهت اطلاع از جزئیات پروژه های قابل انجام و نیز برآورد هزینه انجام آن ها با ما تماس بگیرید (مشاوره رایگان).

کلیدواژه ها: انجام پروژه Geostudio، شبیه سازی پروژه Geostudio، دانلود پروژه Geostudio، انجام پروژه های Geostudio، انجام پروژه با Geostudio، انجام پروژه ژئواستدیو، انجام پروژه ژئواستودیو، انجام پروژه SEEP/W، انجام پروژه SLOPE/W، انجام پروژه SIGMA/W، انجام پروژه QUAKE/W، آنالیز Geostudio، طراحی Geostudio، تحلیل تراوش، طراحی نیلینگ، تحلیل گودبرداری، شبیه سازی نیلینگ، شبیه سازی انکر، شبیه سازی تراوش، آنالیز تنش، آنالیز کرنش