آشنایی با Plaxis و مقایسه نسخه های آن

نرم افزار پلکسیس (Plaxis) از جمله نرم افزارهای پرکاربرد گرایش ژئوتکنیک می باشد و ساالهاست که در کشور ما نیز مورد استفاده مهندسین و مشاورین حوزه خاک و پی قرار می گیرد. این نرم افزار در نسخه های مختلفی ارائه

جزئیات بیشتر


دانلود رایگان دفترچه راهنمای رسمی Plaxis

در این پست فایل های Pdf رسمی نرم افزار Plaxis ارائه شده اند. این فایل ها شامل معرفی نرم افزار، آموزش، دفترچه راهنما، معرفی مدل های رفتاری و اعتبارسنجی نرم افزار می باشند.

جزئیات بیشتر